Strona Główna

Historia

Galeria zdjęć

Drużyny pożarnicze

Archiwum

  

Historia

 

OSP STUPSK 

OSP Stupsk rok założenia 1912. założycielem jednostki jest wła¶ciciel ziemski GRODECKI Zygmunt.Straż ogniowa została założona po wielkim pożarze jaki miał miejsce w STUPSKU w roku 1910 , wówczas to spłonęła połowa miejscowo¶ci wraz z drewnianym ko¶ciołem , a powodem nieszczę¶cia był przejeżdżaj±cy poci±g , z którego iskra zapaliła słomiane strzechy , a dalej szło samo.

W roku 1920 powołano do życia orkiestrę dęt± która, przygrywała przy okazji różnych uroczysto¶ci.Wojenne czasy przyhamowały rozwój jednostki , strażacy walczyli z dwoma wrogami , pożarami , i hitlerowskim okupantem , po wyzwoleniu rozbudowywano to co przerwała wojna , wzbogacaj±c jednostkę o różny sprzęt pożarniczy, samochód marki FORD, motopompa rozembauer , węże oraz wiele innego .W latach siedemdziesi±tych za spraw± Komendanta MIAZGI Aleksandra wybudowano now± murowan± remizę w miejsce starej drewnianej , budynek ten funkcjonuje do dnia obecnego .W latach 2000-2005 przeprowadzono remont generalny obiektu , dobudowano drugi garaż . W latach siedemdziesi±tych zakupiono samochód pożarniczy STAR 25 , który użytkowano do roku 1995 , wtedy to zakupiono ciężki samochód ga¶niczy JELCZ 004 G.C.B.A 6 / 32.

Staraniem naczelnika KUSKOWSKIEGO Andrzeja w roku 2004 pozyskano samochód marki MERCEDES który 2 2005 roku na ¶redni samochód ratowniczo-ga¶niczy. Samochód ten wyposażony jest w sprzęt na miarę XXI wieku. Obecnie jednostce przewodniczy prezes RYCHCIK Andrzej . Jednostka liczy 75 druhów , oraz 20 druhów M.D.P , orkiestra dalej kultywuje tradycje poprzedników i liczy obecnie 25 muzyków.


Druhowie OSP STUPSK s± od roku 1995 nie do pokonania na terenie gminy , powiatu a i w województwie potrafi± namieszać. W roku 2000 w zawodach wojewódzkich wygrali nowoczesn± motopompę TOHATSU zajmuj±c II miejsce. W 1997 założono MDP przy OSP STUPSK , wytrwała i ciężka praca opiekuna Andrzeja ¦liwińskiego i młodzieży zaowocowała zajętymi wysokimi miejscami w zawodach krajowych 13 i 8 miejsce , wojewódzkich 1 i 8 , powiatowych i gminnych od pocz±tku założenia do chwili obecnej 1 miejsce. Obecne pokolenie druhów również d±ży do tego aby dorównać starszym i godnie ich reprezentować w przyszło¶ci.

W 2000 roku jednostka OSP STUPSK została wł±czona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gasniczego w którym jest do chwili obecnej. 

W roku 2004 zanotowano 45 wyjazdów do zdarzeń i akcji ratowniczo ga¶niczych , a w roku 2005 liczba wyjazdów wzrosła do 78.

 

 

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Stupsku to najlepsza jednostka w powiecie Mławskim. Wygrała plebiscyt na najpopularniejsza jednostkę OSP w powiecie.

 

Księga gosci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonawcy: Radosław Jaworski i Paweł Staniszewski